Faciliteter

  • SvømmingPool (åben fra 20. maj til 1. september)
  • Natur lejeplads
  • Bålplads
  • Boldbanen med mål
  • Grill (1,5m x 0,5m)