Regler og retningslinjer

I forbindelse med brug af  Frelsens Hærs kursus- og lejrcenter.

 1. Der er rygeforbud i alle lokaler på lejren.
 2. Det er tilladt at servere alkohol ved arrangementer på lejren. Dog henstiller vi til, at alkoholindtag sker i begrænsede mængder og altid efter, at der forinden er truffet aftale om alkoholudskænkning med inspektøren.

Det er ikke tilladt at opstille fadølsanlæg i lokalerne. Ingen live + DJ musik efter kl 00:30. musik fra anlæg skal dempes efter kl 00:30 og ingen musik efter kl 01:30 vi lejer ikke ud til ungdoms fester.

 1. Fyrværkeri af enhver art er forbudt på hele lejrens område.
 2. Lejere er velkomne til at benytte parkeringspladsen foran hovedbygningen. Det er ikke tilladt at parkere mellem de øvrige bygninger eller på lejrarealets græsplæne.
 3. Hunde må ikke opholde sig på Baggersmindelejren.
 4. 1. På alle værelser findes der dyner og puder, det er obligatorisk at anvende lagen samt dyne- og hovedpudebetræk. Du er meget velkommen til selv at medbringe linned, men du kan også leje dette samt håndklæde.(14 dage før ankomst ) det er ikke tilladt at anvende soveposer.
 5. Lejere skal selv medbringe: Viskestykker, karklude, køkkenruller, opvaskemiddel, vinglas og sorte affaldssække.
 6. Inden tilbagelevering af lejren skal gulve være fejet, toiletter og håndvaske skrubbet, papirkurve tømt, borde vasket af og al service vasket op.
 7. Slutrengøring er inkluderet i lejemålets pris. Rengøringen omfatter gulvvask
 8. Lejeren er forpligtet til at anmelde og erstatte beskadiget og / eller ødelagt inventar. Ligeledes skal enhver skade på bygninger, beplantninger, maskiner eller installationer meldes og erstattes af lejer.
 9. Nøgler til de respektive pavillioner fås ved ankomst til den i lejeaftalen aftalte tid ved henvendelse til inspektøren. Ved afrejse på den i lejeaftalen aftalte tid leveres nøglerne tilbage til inspektøren.
 10. Yderligere spørgsmål i forbindelse med lejemålet besvares ved henvendelse til inspektøren på baggersminde@fhmail.dk  

Betaling for leje af lejren sker på Bank: reg: 4183 Kontonr: 0012538693. Betalingen er opdelt i rater, og første rate betales senest 8 uger før lejemålets påbegyndelse.

I modsat fald bortfalder lejemålet.

Depositum skal indbetales på Bank: reg: 4183 Kontonr: 0012538693 på den i lejeaftalen fastsatte dato.

Ved afbestilling af lejren, betragtes betalt depositum som tabt.

Hvis lejemålets størrelse ændres, og dette ikke er meddelt senest 15 uger før benyttelse af lejren, betales der en minimumspris på 80% af den oprindelige aftale.

Ved benyttelse af lejren ud over det i lejeaftalen fastsatte tidsrum, betales leje på 1000 kr. pr. påbegyndt time.

Ethvert lejemål betragtes først som indgået, når depositum er betalt og genpart af vedlagte lejeaftale er modtaget retur underskrevet af lejer.

Ansvarshavende lejer garanterer med sin underskrift for at ovennævnte regler og retningslinjer ved leje af Frelsens Hærs kursus- og lejrcenter samt inspektørens anvisninger overholdes helt og fuldstændigt.